KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 
KALISKA DELEGATURA WIL
oraz
KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
 

serdecznie zapraszają
Szanownych Państwa
na spotkanie opłatkowe
w niedzielę 18 grudnia 2011 r. o godz. 1300
w sali konferencyjnej Kaliskiej Delegatury
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 64.

Program spotkania opłatkowego:

1. Powitanie zaproszonych gości:
    Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Teofila Wilskiego,
    Prezesa WIL dr n. med. Krzysztofa Kordela
    oraz Prezydenta Miasta Kalisza dr inż. Janusza Pęcherza.
2. Program artystyczny:
    czytanie poezji dr Edwarda Horoszkiewicza przez aktorów Teatru im. Wojciecha
    Bogusławskiego w Kaliszu Bożenę Remelską i Macieja Grzybowskiego.
3. Życzenia - opłatek.
4. Wieczerza wigilijna.

Serdecznie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 13 grudnia br. telefonicznie lub osobiście:
sekretariat WIL i KTL, telefon 62 7664143.
 

                                    Prezes KTL                             Przewodniczący Kaliskiej Delegatury WIL
                         (-) dr n. med. Piotr Suda                         (-) lek. dent. Jacek Zabielski

cd.gif (1746 bytes)