KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM

 


Protokół zebrania Zarządu KTL

Data zebrania: 12.01.2011 r.

Miejsce zebrania: siedziba Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Przewodniczący zebrania: dr n. med. Piotr Suda

Osoby uczestniczące w zebraniu Zarządu KTL:

 • Piotr Suda - prezes

 • Zbigniew Kledecki – członek, honorowy prezes

 • Bożena Kazimierczak - sekretarz

 • Andrzej Greberski – gospodarz Towarzystwa

 • Dorota Przybylska – księgowa

Tematy, wystąpienia, postulaty przedstawione, poruszone i/lub omówione na zebraniu:

 • Ustalono, że wybory władz KTL odbędą się korespondencyjnie, uzgodniono tekst pisma do członków KTL.

 • Zebrania naukowe KTL odbywać się będą wspólnie z delegaturą kaliską WIL. Obniży to koszty organizacyjne.

 • Najbliższe zebranie naukowe w pierwszej połowie kwietnia 2011. Tematyka: orzecznictwo ZUS, referat okulisty oraz o lecznictwie kaliskim w latach II wojny światowej.

 • Ustalono obecność przedstawiciela KTL w oficjalnych uroczystościach rocznicowych w styczniu 2011.

Podpisy uczestników zebrania:

 • Piotr Suda - prezes

 • Zbigniew Kledecki – członek, honorowy prezes

 • Bożena Kazimierczak - sekretarz

 • Andrzej Greberski – gospodarz Towarzystwa

 • Dorota Przybylska – księgowa