KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 
Opłatek Kaliskiej Delegatury WIL i KTL

Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa
na tradycyjne już XVIII spotkanie opłatkowe.
W tym roku spotkanie opłatkowe odbędzie się w siedzibie
Kaliskiej Delegatury WIL, przy ul. Poznańskiej 64 w Kaliszu

19 grudnia 2010 (niedziela) o godz. 1300.
 
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 13 grudnia br. telefonicznie lub osobiście:
sekretariat WIL i KTL, telefon 62 7664143.
 

                                    Prezes KTL                             Przewodniczący Delegatury WIL
                           dr n. med. Piotr Suda                         lek. dent. Jacek Zabielski

cd.gif (1746 bytes)