KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 

 

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
 
ma zaszczyt zaprosić na

  
ZEBRANIE NAUKOWE

które odbędzie się
w sobotę 24 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00
w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79.


Zarząd KTL

2 punkty edukacyjne


Program:

 1. dr med. Zbigniew Kledecki (Honorowy Prezes KTL):
  70. rocznica Katynia - tam zamordowano naszych Kolegów

 2. lek. Katarzyna Bielan (Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
  im. L. Perzyny w Kaliszu):
  Zator tętnicy płucnej

 3. dr n. med. Jarosław Hajdo (Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala jw.):
  Ocena wartości prognostycznych metod biofizycznych ze szczególnym
  uwzględnieniem technik dopplerowskich w ocenie stanu płodu w ciążach
  z ograniczeniem wewnątrzmacicznego
  wzrostu (streszczenie pracy na stopień
  naukowy doktora nauk medycznych)

Poczęstunek na sali.