KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 

 

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
 
ma zaszczyt zaprosić na

  
UROCZYSTE ZEBRANIE NAUKOWE
Z OKAZJI
60-lecia pracy zawodowej
dra med. Zbigniewa Kledeckiego
Honorowego Prezesa KTL

które odbędzie się
w sobotę 13 lutego 2010 r. o godz. 11.00
w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79.


Zarząd KTL

3 punkty edukacyjne

Część oficjalna:

  1. Otwarcie zebrania. Powitanie Honorowych Gości i członków Towarzystwa

  2. dr n. med. Piotr Suda: Sylwetka Jubilata

  3. Wręczenie medalu 700-lecia szpitalnictwa Kaliskiego Pani Naczelnik mgr Marzenie Ścisłej


Cześć naukowa:

  1. dr med. Zbigniew Kledecki (Kalisz): 225 lat leczenia naparstnicą

  2. lek. Jan Peruga (z Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu): Rehabilitacja kardiologiczna po ostrym zespole wieńcowym

  3. dr n. med. Joanna Michałowska (z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala j.w.): Miażdżyca tętnic szyjnych, wieńcowych i udowych - współzależność występowania (streszczenie pracy na stopień naukowy doktora nauk medycznych)

Poczęstunek na sali - zapraszają firmy
Novartis, Sandoz, Sequoia