KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 

 

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
 
ma zaszczyt zaprosić na

  
ZEBRANIE NAUKOWE

które odbędzie się
w sobotę 21 listopada 2009 r. o godz. 11.00
w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79.

Program: 

  1. dr n. med. Piotr Suda: Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Ziemowicie Dahlke

  2. dr n. med. Piotr Suda: Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Grzegorzu Saładajczyku

  3. wręczenie medali 700-lecia szpitalnictwa kaliskiego

  4. dr med. Zbigniew Kledecki (Kalisz): Fałszywa lekarka

  5. lek. Włodzimierz Ratajewski (ordynator Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu): Ostra niewydolność nerek u hospitalizowanych pacjentów

  6. dr n. med. Andrzej Nowicki (Oddział Urologiczny Szpitala jw.): Beta-katenina jako czynnik prognostyczny w raku gruczołu krokowego

2 punkty edukacyjne

Zarząd KTL