KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 

 

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
 
ma zaszczyt zaprosić na

  
ZEBRANIE NAUKOWE

które odbędzie się
w sobotę 10 października 2009 r. o godz. 11.00
w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79.

Program: 

 1. dr n. med. Piotr Suda: Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Andrzeju Bernackim

 2. lek. Elżbieta Banaszkiewicz-Cichowicz: Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Barbarze Ciszewskiej-Olczak

 3. dr med. Zbigniew Kledecki (Kalisz): Medal lekarski sprzed 125 lat

 4. dr n. med. Piotr Suda (Oddział Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
  im. L. Perzyny w Kaliszu):
  Postać gronkowcowego zapalenia skóry u dzieci (SSSS)
  - etiopatogeneza, obraz kliniczny, leczenie, demonstracja przypadku

 5. lek.lek. Bożena Kazimierczak, Piotr Podgórny (Oddział Gastroenterologii Dziecięcej
  Szpitala jw.):
  Problemy diagnostyczne w chorobach przewodu pokarmowego
  u dzieci - przedstawienie i omówienie trzech przypadków: achalazja, choroba
  Hirschsprunga, celiakia

2 punkty edukacyjne

Zarząd KTL