KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 

 

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
oraz
STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA
CIĘŻKICH KRWOTOKÓW
 
mają zaszczyt zaprosić na

  
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

które odbędzie się
w sobotę 6 czerwca 2009 r. o godz. 10.00
w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79.

Program Konferencji: 

1.  dr n. med. Piotr Suda (Prezes KTL): Powitanie.

2.  lek. Mariusz Kurpik (Z-ca Ordynatora Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu):

Otwarcie Konferencji.

3.  prof. dr n. med. Piotr Paluszkiewicz (Stowarzyszenie na rzecz leczenia ciężkich krwotoków):
Koagulopatie okołooperacyjne.

4. dr n. med. Andrzej Mital (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii AM w Gdańsku):
Diagnostyka i leczenie skaz krwotocznych, w ym hemofilii nabytej.

5. dr n. med. Sławomir Sobieszczyk (Pracownia chorób Układu Krążenia i Zaburzeń Hemostazy
Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu):
Nowy model hemostazy, przypadki zastosowania NovoSeven
w położnictwie i ginekologii.

6. Dyskusja.

    Quiz z nagrodami.
Po konferencji organizatorzy zapraszają na lunch.

3 punkty edukacyjne

Zarząd KTL