KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 

 

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
 
ma zaszczyt zaprosić na

  
ZEBRANIE NAUKOWE

które odbędzie się
w sobotę 15 listopada 2008 r. o godz. 11.00
w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79.
 
Program: 

Część oficjalna:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   dr n. med. Piotr Suda:
Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Stefanie Przybylskim.

3.   Przmówienie okolicznościowe z okazji uzyskania stopnia naukowego dra n. med.
przez Prezesa KTL Piotra Sudę wygłosi Honorowy Prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki
oraz wręczenie medalu pamiątkowego.

Część naukowa:

1.   dr n. med. Piotr Suda (Prezes KTL):
Olech Szczepski, pediatra, naukowiec, humanista, patriota.

2.   dr n. med. Artur Tarasiewicz
(Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu):

Epidemiologia i aktualne leczenie udarów mózgu w Wojewódzkim

Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu w okresie od I do VIII 2008 r.

(Poczęstunek na sali)

Zarząd KTL