KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 

 

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
 
ma zaszczyt zaprosić na

  
ZEBRANIE NAUKOWE

które odbędzie się
w sobotę 4 października 2008 r. o godz. 11.00
w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79.
 
Program: 

1.   lek.Piotr Suda:
Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Hieronimie Dziedzicu.

2.   lek. Elżbieta Cichowicz:
Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Romualdzie Aksentowiczu.

3.   dr n. med. Artur Tarasiewicz i lek. Krystian Humieja
(Oddział Ratunkowy i I Oddz. Wewnętrzny
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu):

Zawał mięśnia sercowego - postępowanie w fazie przedszpitalnej.

4.   lek. lek. Rafał Bartliński i Maciej Pokojowy
(Oddz. Kardiologiczny i Oddz. I Wewnętrzny Szpitala jw.):

Zawał mięśnia sercowego - postępowanie w fazie wczesnoszpitalnej.

(Poczęstunek na sali)

2 punkty edukacyjne

  Zarząd KTL