KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 

 

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
 
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU
 
FIRMA BECTON-DICKINSON

mają zaszczyt zaprosić na

  
ZEBRANIE NAUKOWE

które odbędzie się
w sobotę 10 maja 2008 r. o godz. 11.00
w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79.
 
Program: 

1.   Jerzy Kantorski
(firma Becton Dickinson):
Technika badań metodą cytometrii przepływowej.

2.   prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
(Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi):
Zastosowanie kliniczne cytometrii przepływowej.

3.  Krzysztof Korzeniowski
(Dyrektor RCKiK w Kaliszu):
Perspektywy wdrożenia diagnostyki z wykorzystaniem cytometrii
przepływowej w rejonie działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

     (Poczęstunek na sali)

3 punkty edukacyjne

  Zarząd KTL