KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 

 

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
  
Societas Medica Calisiensis

mają zaszczyt zaprosić na

  
UROCZYSTE
ZEBRANIE NAUKOWE

z okazji wręczenia dyplomu
CZŁONKA HONOROWEGO
naszego Towarzystwa
Panu Profesorowi drowi hab. med.

ROMANOWI MEISSNEROWI

 
które odbędzie się
w sobotę 2 czerwca 2007 r. o godz. 11.30
w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy
w Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79.
 
 
PROGRAM
 
Część oficjalna:
 
1.
Otwarcie zebrania. Powitanie Laureata, Gości
i Członków Towarzystwa
 
2.
Laudację wygłosi Prezes Towarzystwa
le. Piotr Suda
 
3.
Wręczenie dyplomu Członka Honorowego KTL
Panu Profesorowi drowi hab. med.
Romanowi Meissnerowi.
 
Część naukowa:
 
1.
Prezes KTL, lek. Piotr Suda:
Przed 130. laty powstało
Kaliskie Towarzystwo Lekarskie
 
2.
Dr med. Zbigniew Kledecki:
Jan Zamełka, kaliski lekarz, rajca,
burmistrz i fundator
 
3.
Prof. UM dr hab. med. Roman Meissner:
Formacja dobrego lekarza w świetle
badań genetyki zachowania
 

(Poczęstunek na sali)

2 punkty edukacyjne

 
Zarząd KTL

cd.gif (1746 bytes)