KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 


KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
  
Societas Medica Calisiensis

ma zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTE
ZEBRANIE NAUKOWE

z okazji wręczenia dyplomu

Członkostwa Honorowego
naszego Towarzystwa

Panu Profesorowi drowi hab. med.
Andrzejowi Sikorskiemu


które odbędzie się
w sobotę 22 listopada 2003 r. o godz. 11.30
w sali audiowizualnej Jana Radlicy
w Szpitalu Zespolonym
im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, ul. Poznańska 79


PROGRAM

CZĘŚĆ OFICJALNA
1.
Otwarcie zebrania.
Powitanie Laureata, Gości
i Członków Towarzystwa

2.
Laudację wygłosi dr med. Zbigniew Kledecki

3.
Wręczenie dyplomu Członka Honorowego KTL
Panu Profesorowi drowi hab. med.
Andrzejowi Sikorskiemu

4.
Listy gratulacyjne

CZĘŚĆ NAUKOWA
1.
Prof. dr. hab. med. Andrzej Sikorski
(z Kliniki Urologicznej PAM w Szczecinie):
Problemy urologiczne dojrzałych mężczyzn
40 min.

2.
Dyskusja

 

Po zebraniu zapraszamy na lunch

Zarząd KTL

cd.gif (1746 bytes)