KTL - WYDARZENIA  ARCHIWUM
 


IV Walny Zjazd Delegatów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
w dniu 25 stycznia 2003 roku nadał godność

Członka Honorowego Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
prof. dr. hab. med. Andrzejowi Sikorskiemu ze Szczecina,

a dr. med. Zbigniewowi Kledeckiemu - godność
Honorowego Prezesa KTL.
cd.gif (1746 bytes)